e-papieros

Czym będą w przyszłości elektroniczne papierosy?

E-papierosy, zwane również elektronicznymi papierosami i papierosami odparowującymi są to urządzenia, które emitują dawkę nikotyny, która jest odparowywana podczas wziewania. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i może też emitować parę bez nikotyny. Producenci twierdzą, że papieros elektroniczny może być świetną alternatywą dla palaczy tytoniu, którzy uniknąć wdychania dymu. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 różnych związków chemicznych, z których wiele jest szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Producenci i znaczna liczba użytkowników mówią, że e-papieros zapewnia podobną do inhalacji odczucie dymu tytoniowego, jednak nie prowadzi do spalania (czyli do dymu).

Jak będą wyglądać e-papierosy?

papieros elektronicznyE-papierosy mogą przypominać kształtem długie tuby. Wiele produktów przypomina palone przez użytkowników cygara, papierosy czy fajki. Niektóre wyglądają jak długopisy (Biros). Większość posiada wymienne kartridże do wielokrotnego użytku. Niewielki odsetek produktów to jednorazowe e-papierosy. Elektroniczny papieros po raz pierwszy wszedł na rynek w Chinach w roku 2004. W roku 2003 Hon Lik, farmaceuta z Chin wynalazł to urządzenie. Golden Dragon Holdings, firma w której Lik pracował, rozpoczęła eksport na główne rynki w rynkach 2005-2006. Golden Dragon Holdings zmieniła nazwę na Ruyan. Większość obecnych modeli jest automatyczna – po tym jak użytkownik zasysa ustnik, czujnik uruchamia element grzewczy, który odparowuje się ciekły roztwór przechowywany w ustniku. Użytkownik może wybrać, czy w aromatyzowanym ciekłym roztworze ma się znajdować nikotyna. W starszych modelach (modele ręczne) jest mały przycisk, który włącza grzałkę i wyłącza. LED wskazuje, czy urządzenie zostało włączone, gdy użytkownik wdycha. E-papieros ma różne komponenty.

Gdzie zbudowano papierosa elektronicznego?

Większość urządzeń ma ustnik, element grzejny, akumulator (do ładowania), a niektóre obwody elektroniczne. Ustnik znany jest również jako wkładka. Jest przymocowany do końca urządzenia. Mniejszy plastikowy kubek w ustniku posiada chłonny materiał zalany w ciekłym roztworze. Rozwiązanie może przenosić różne poziomy nikotyny. Producenci zwracają szczególną uwagę na kartridż. Może być on jednorazowy lub przeznaczony do wielokrotnego używania i napełniania. Zamiast korzystania z kartridża, użytkownicy mogą wykorzystać wskazówki okapowe. Materiał pochłaniający usuwa się, a krople cieczy są umieszczone bezpośrednio na mostku rozpylacza. Nowsze wersje posiadają czujnik, który automatycznie uruchamia metodę ogrzewania, jak tylko ktoś ssie urządzenie, a inne mają przycisk, który należy nacisnąć, gdy chcemy ssać.