xiaomi-warranty

Warunki gwarancji Xiaomi

Gwarancja udzielana klientowi przy zakupie produktów Xiaomi ma swoje zasady, które zostały umieszczone na karcie gwarancyjnej. Klient ma obowiązek się z nimi zapoznać, zanim odda produkt do sklepu, by wiedzieć, dlaczego np. sklep Xiaomi nie chce go przyjąć. Jakie są więc warunki korzystania z tych usług?

Co użytkownik musi wiedzieć?

Przednia część karty gwarancyjnej zawiera informację na temat okresu, w którym klientowi przysługuje gwarancja na wybrany produkt. Produkt ten opisany jest na dokumencie swoim numerem seryjnym oraz dokładną, oficjalną nazwą. Gwarant, czyli firma Xiaomi, zapewnia klientowi to, że ten produkt będzie prawidłowo działać, czyli zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w okresie trwania gwarancji. Jeśli w tym czasie nastąpi jakaś awaria urządzenia lub inna szkoda, jego właściciel ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji gwaranta, przesyłają mu informacje na temat wady produktu poprzez drogę elektroniczną (mail) lub pocztę. Można też samemu odwiedzić sklep Xiaomi i w nim pozostawić dokument poświadczający zaistniałą awarię lub uszkodzenie. Dalej firma Xiaomi sprawdza, czy sprzęt rzeczywiście posiada jakieś wady i jeśli takowe odnajduje, zobowiązuje się do naprawienia danej usterki, o ile oczywiście okres trwania gwarancji jeszcze nie upłynął. Jeżeli natomiast naprawa z jakichś powodów nie jest możliwa, firma xiaomi musi wysłać klientowi produkt niezawierający żadnych defektów i to w przeciągu trzydziestu dni roboczych, liczonych od czasu otrzymania zepsutego urządzenia. Jeżeli natomiast gwarant nie wywiąże się ze swoich obowiązków, klient winien otrzymać od niego kwotę równoważną do tej zapłaconej przez niego. Odejmuje się od niej wyłącznie 1/12 wartości towaru.

Oczywiście sklep Xiaomi zawsze pilnuje wszystkich warunków i zasad, dlatego się z nich wywiązuje i praktycznie każdorazowo rozpatruje reklamacje na korzyść klienta. Wtedy albo naprawia wadliwy sprzęt, albo wymienia go na nowy produkt, a gdy nie jest to możliwe, oddaje konsumentowi całą kwotę, jaką wcześniej wydał on w sklepie.